مجله‌ی الکترونیکی نوابت اولین مجله در حوزه‌ی اندیشه و علوم انسانی در اهواز است که تلاش دارد فعالیتی از نوع پرداختن به مفاهیم و مفهومی‌اندیشی را بسط و گسترش دهد. از سوی این مجله نیز گاه‌نامه‌ای تدارک دیده شده است. قرار است تا در هر شماره‌ی آن یک موضوع خاص و محوری تعیین شود. چنان‌که در هر شماره از گاه‌نامه‌ی مجله، هر یک از نویسندگان از افق تخصص یا علاقه و سیر مطالعاتی خود به موضوع معین شده از سوی هیئت تحریریه بپردازند. این مجله فعالیت خود را با انتشار اولین گاه‌نامه‌ی خود به صورت فایل PDF در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ موافق با ژانویه‌ی ۲۰۲۰ و با محوریت موضوع «دوستی» آغاز کرد و پس از انتشار سه گاه‌نامه سایت این مجله نیز در تیرماه ۱۳۹۹ راه‌اندازی شد. علاقمندان به همکاری با ما می‌توانند به بخش «چکونه در نوابت بنویسیم» رجوع کنند.