درباره‌ی نوابت

       مجله‌ی نوابت برای اولین بار و در بهمن ۱۳۹۸ موافق با ژانویه ۲۰۲۰ در اهواز به شکل یک نشریه‌ی الکترونیکی آغاز به کار کرد. این مجله را می‌توان در نوع خود اولین مجله در حوزه‌ی اندیشه در اهواز دانست که تلاش دارد با اولویت بخشیدن به مفاهیم و تبعیت از روش‌شناسی‌های موجود برای علوم انسانی به تفسیر پدیده‌ها همت گمارد. از این رو این مجله از همه‌ی شما عزیزان فرهیخته و صاحب قلم برای ادامه‌ی کار خود درخواست حمایتِ معنوی دارد؛ چنان‌که با در میان گذاشتن و ارسال مطالب تالیفی یا ترجمه‌شده‌ی خود برای انتشار در این مجله، در اعتبار و غنا بخشیدن به فعالیت آن سهیم باشید. برای این مجله‌ی الکترونیکی، گاه‌نامه‌ای نیز به‌طور مجزا تدراک دیده شده است تا در هر شماره‌ی آن یک موضوعِ محوری از افق‌ها و چشم‌اندازهای متفاوتِ نویسندگان و مترجمان، مورد بررسی قرار گیرد. یکی از اهداف این مجله اولویت بخشیدن به نظرگاه‌ها و سلیقه‌ی نویسندگان و مترجمان آن در تفسیر پدیده‌های مفهومی است. بر این اساس هر یک از دوستان فرهیخته می‌توانند با توجه به سیر مطالعاتی یا تخصصیِ خود در حوزه‌ی علوم انسانی، به‌طور روش‌مندانه به این مهم بپردازند. نویسندگان و مترجمان می‌توانند با توجه به تسلطی که به یکی از زبان‌های فارسی یا عربی دارند تألیفات یا ترجمه‌های خود را در قالب مقالات، یادداشت‌ها، خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و حتی سخنرانی‌ها یا درس‌گفتارهای خود برای ما ارسال کنند. از این رو خواستاریم تا بدین واسطه افق‌های جدیدی را در نسبت به مواضع مفهومیِ مورد بحث که در هر شماره از گاه‌نامه یا سایتِ مجله مطرح می‌شوند برای ما و خوانندگان گران‌قدرمان بگشایند.